मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अब तक - GK Study

Breaking

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अब तक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उनका कार्यकाल क्रमानुसार

1. पंडित रविशंकर शुक्ल01.11.1956 to 13.12.1956
2. भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई01.01.1957 to 30.01.1957
3. डॉ कैलाश नाथ काटजू31.01.1957 to 14.04.1957

15.04.1957 to 11.03.1962
4. भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई12.03.1962 to 29.09.1963
5. पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र30.09.1963 to 08.03.1967

09.03.1967 to 29.07.1967
6. गोविंद नारायण सिंह30.07.1967 to 12.03.1969
7. राजा नरेशचंद्र सिंह13.03.1969 to 25.03.1969
8. श्यामाचरण शुक्ल26.03.1969 to 28.01.1972
9. प्रकाश चंद्र सेठी29.01.1972 to 22.03.1972

23.03.1972 to 22.12.1975
10. श्यामाचरण शुक्ल23.12.1975 to 29.04.1977

=>> राष्ट्रपति शासन

30.04.1977 to 25.06.1977

11. कैलाश चंद्र जोशी26.06.1977 to 17.01.1978
12. वीरेंद्र कुमार सकलेचा18.01.1978 to 10.01.1980
13. सुंदरलाल पटवा20.01.1980 to 17.02.1980

 राष्ट्रपति शासन

18.02.1980 to 08.06.1980

14. अर्जुन सिंह09.06.1980 to 10.03.1985

11.03.1985 to 12.03.1985
15. मोतीलाल वोरा13.03.1985 to 13.02.1988
16. अर्जुन सिंह14.02.1988 to 24.01.1989
17. मोतीलाल वोरा25.01.1989 to 08.12.1989
18. श्यामाचरण शुक्ल09.12.1989 to 04.03.1990
19. सुंदरलाल पटवा05.03.1990 to 15.12.1992

 राष्ट्रपति शासन

16.12.1992 to 06.12.1993

20. दिग्विजय सिंह07.12.1993 to 30.11.1998

01.12.1998 to 08.12.2003
21. उमा भारती08.12.2003 to 22.08.2004
22. बाबूलाल गौर23.08.2004 to 28.11.2005
23. शिवराज सिंह चौहान29.11.2005 to 11..12.2008

12.12.2008......
24. कमलनाथ 17.12.2018 to 20/03/2020
25. शिवराज सिंह चौहान23/03/2020 to 11/12/2023
26.डॉ.मोहन यादव
13/12/2023 to continue

**For more information like this pleas visit our website dally and subscribe this website thank you**

More MP GK CLICK ON THESE LINK
                                                  

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें